Hướng dẫn viết chữ đẹp - Phần 8

27/04/2018 0 Bình luận xemchuky.com
Hướng dẫn viết chữ đẹp cơ bản
xemchuky

phần trước mình đã giới thiệu cho các bạn v thc hiện nhóm thao tác các chữ cái I I K k L l rồi? Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục thao tác thc hiện các ch cái M m N n O o. Nào mình cùng bắt đầu nhé!

Chúng ta sẽ bắt đầu với nhóm chữ cái M hoa và chữ cái m thường:

Cách viết chữ cái M  hoa

mxemchuky

 • Đặt bút giữa đường kẻ 1 , viết nét móc từ dưới lên, hơi lượn sang phải lên đến 2,5 đơn vị tới đường kẻ dọc rồi dừng lại.
 • Từ điểm dừng bút của nét 1, ta chuyển hướng để viết nét thẳng đứng ( cuối nét hơi lượn sang trái 1 chút) và dừng bút ở đường kẻ 1.
 • Từ điểm dừng của nét thứ 2 ta viết tiếp nét thẳng xiên (hơi lượn ở 2 đầu) từ dưới lên đến vị trí cao 2,5 đơn vị thì dừng lại.
 • Tiếp tục từ nét dừng bút của điểm thứ 3, ta viết một nét móc ngược phải và dừng bút ở ½ đơn vị chữ.

Cách viết chữ cái m thường

mxemchuky

 • Ta bắt đầu đặt bút giữa hai đường kẻ dọc , cao 2/3 đơn vị chữ viết nét móc đến đường kẻ đậm , tiếp tục đưa lên viết nét móc thứ hai rồi lại nối liền nét móc hai đầu, dừng bút giữa đơn vị chữ. Độ rộng giữa ba nét xổ là 1,5 đơn vị.

Nhóm chữ cái N hoa và chữ cái n thường:

Cách viết chữ cái N hoa

Nxemchuky

 • Đặt bút giữa đường kẻ 1 , viết nét móc từ dưới lên, hơi lượn sang phải lên đến 2,5 đơn vị tới đường kẻ dọc rồi dừng lại.
 • Từ điểm dừng bút của nét 1, ta chuyển hướng để viết nét thẳng đứng ( cuối nét hơi lượn sang trái 1 chút) và dừng bút ở đường kẻ 1.
 • Từ điểm dừng của nét thứ 2 ta viết tiếp nét thẳng xiên (hơi lượn ở 2 đầu) từ dưới lên đến vị trí cao 2,5 đơn vị thì lượn cong xuống và dừng bút ở đường kẻ 3.

Cách viết chữ cái n thường

nxemchuky

 • Đặt bút giữa hai đường kẻ dọc, cao 2/3 đơn vị chữ viết nét móc đến đường kẻ đậm, rồi tiếp tục đưa lên viết nét móc thứ 2 rồi dừng bút giữa đơn vị chữ.
 • Độ rộng giữa 2 nét xổ là 1,5 đơn vị.

Nhóm chữ cái  O o

Cách viết chữ cái O  hoa

Oxemchuky

 • Đặt bút trên đường kẻ dọc cao 2,5 đơn vị, viết một nét cong tròn đều , cong kín từ điểm đặt bút sang trái , xuống dưới, sang phải tiếp xúc vào các đường kẻ dọc, khi nét cong trùng với điểm đặt bút thì vòng vào trong thành một móc tròn rộng 1 đơn vị , cao 1 đơn vị, dừng bút phía dưới đường kẻ 2.

Cách viết chữ cái o thường

oxemchuky

 • Đặt bút phía dưới đường kẻ 1 một chút , viết nét con kín (từ phải sang trái) và dừng bút ở điểm xuất phát.

Chú ý: Nét cong kín cần cân đối , độ rộng hẹp hơn độ cao (bằng ¾ độ cao)

Cùng chủ đề
Chia sẻ:
Bài viết liên quan
Bài viết mới