Hướng dẫn viết chữ đẹp - Phần 16

27/04/2018 0 Bình luận xemchuky.com
Hướng dẫn viết chữ đẹp cơ bản
xemchuky

Ở buổi học trước chúng ta đã được học, thc hành, luyện tập nhóm ch Hoa các ch cái và nhóm ch cái thường trong bảng ch cái tiếng Việt. Vậy thì hôm nay ch úng ta sẽ tiếp tục với bài học v kĩ thut viết liền mạch, khoảng cách, dấu ch, dấu thanh. Nào mình cùng bắt đầu nhé!

Kĩ thuật viết chữ bao gồm kĩ thuật nối liền mạch , viết đúng khoảng cách , đánh dấu và dấu ghi thanh. Nhưng bài học hôm nay chúng ta sẽ chỉ học 2 kỹ thuật đầu tiên đónối liền mạch và viết đúng khoảng cách.

Đầu tiên là kĩ thuật viết liền mạch:

- Trong một chữ các con chữ được nối liền với nhau theo một trật tự nhất định gọi là nối liền mạch.

-  Khi nối các con chữ với nhau ta gặp các trường hợp như sau:

+ Nối thuận lợi: Điểm dừng bút của chữ trước trùng với điểm đặt bút của chữ sau.Trong khi viết ta viết liền các con chữ với nhau.

Ví dụ : Kiên trì rèn luyện

+ Nối không thuận lợi: Điểm dừng bút của con chữ trước không trùng với điểm đặt bút của con chữ sau. Vì vậy khi viết ta cần tạo ra nét nối.

Các trường hợp nối không thuận lợi:

+ TH1: Nối từ nét móc sang nét cong (no,ho…)

Ví dụ: Ta có từ no : kéo dài nét móc của chữ n đến điểm đặt bút của chữ o rồi viết chữ o , lúc này điểm đặt bút của chữ o ở đường kẻ 1.

+ TH2:  Nối từ nét cong sang nét móc (on, oi…)

Ví dụ: Ta có từ on: Từ điểm dừng bút của chữ o lia bút sang bên phải tạo nét xoắn , kéo dài nét xoắn nối vào nét móc của chữ n . Trường hợp này điểm đặt bút của chữ o phía dưới đường kẻ 1.

+TH3: Kết hợp nét móc sang nét cong rồi liền sang nét móc: non, hon…

Ví dụ: Ta có từ non: nối từ nét móc sang nét cong như trường hợp 1 sau đó lia bút (nhấn bút) xuống dưới đường kẻ 1 ở góc phải của chữ o rồi nối sang nét móc.

+TH4: Nối từ nét cong sang nét cong  (oo, oa…)

Ví dụ: Đối với từ oa: tương tự như nối o với n ta tạo thêm nét xoắn của chữ o, kéo dài nét xoắn đến điểm đặt bút của nét cong tiếp theo viết tiếp nét cong thứ 2 sau đó viết nét móc của chữ a.

+TH5: Kết hợp nét móc sang nét cong rồi liền sang nét cong  (hoa, xoang…)

Ví dụ: Ta có từ hoa: nối từ nét móc sang nét cong như TH1 sau đó lia bút(nhấc bút) xuống dưới đường kẻ 1 ở góc phải của chữ o rồi nối sang nét cong như TH4.

+ TH6 : Nối từ nét cong sang chữ c (oc)

Ví dụ ta có từ óc: Đặc điểm bút chữ o phía dưới đường kẻ 1 , tạo nét xoắn của chữ o đưa lên đến dòng kẻ 1 rồi lia bút đến điểm đặt bút của chữ c và viết chữ c.

+TH7 : Kết hợp nét móc sang nét cong rồi liền sang chữ (học…)

Ví dụ ta có từ học : Nối từ nét móc sang nét cong như TH1 sau đó lia bút (nhấc bút) xuống dưới đường kẻ 1 ở góc phải của chữ o rồi nối sang chữ c như TH6.

Ngoài ra chúng ta cần chú ý các trường hợp nối từ chữ hoa hay một số chữ đứng trước có điểm dừng phía bên trái như :Ba, Ca, Sa, sa…Ta cần thêm vào nét nối để đảm bảo sự liền mạch và khoảng cách giữa các con chữ: Ba, Ca, Sa, sa…

Kỹ thuật thứ 2 là viết đúng khoảng cách.

+ Khoảng cách giữa 2 chữ (1 đơn vị) đây là khoảng cách cố định.

Chú ý: nếu điểm dừng bút của chữ trước đúng đường kẻ dọc thì điểm đặt bút chữ sau cũng đúng đường kẻ ở ô bên.

+ Khoảng cách giữa các con chữ (Từ ¼ đến ¾ đơn vị)

Khoảng cách giữa các con chữ oo, oa, oc…là ¼ đơn vị, giữa các con chữ no, ho, ha…là ½ đơn vị , giữa các con chữ nu,un, nh,hi…là ¾ đơn vị.

Cùng chủ đề
Chia sẻ:
Bài viết liên quan
Bài viết mới