Hướng dẫn viết chữ đẹp - Phần 14

27/04/2018 0 Bình luận xemchuky.com
Hướng dẫn viết chữ đẹp cơ bản
xemchuky

Ở bài học trước chúng ta đã được học toàn bộ hệ thống bảng chữ cái nhóm các chữ cái trong tiếng Việt và bảng chữ cái trong chữ Latinh rồi phải không? Vậy thì hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục với bảng chữ số trong tiếng Việt các bạn nhé.

Buổi học hôm nay chúng ta sẽ học viết bảng chữ số từ 0 đến 5. Nào mình cùng bắt đầu.

Bài học hôm nay chúng ta sẽ học viết bảng chữ số từ 0 đến 5 trước nhé.

Đầu tiên mình sẽ viết số 0 trước:

0xemchuky

  • Số 0: Các bạn đặt bút trên đường kẻ 2, viết nét cong kín cao 2 đơn vị, rộng 1 đơn vị.

Tiếp đến là số 1 chúng ta viết như sau:

1xemchuky

  • Số 1: Để viết được số 1 trước tiên các bạn đặt bút giữa li 1 , viết nét xiên đến 2 điểm giao nhau giữa đường kẻ dọc và đường kẻ 2 rồi viết nét xổ theo đường kẻ dọc và dừng bút tại đường kẻ đậm.

Đối với số 2 ta viết như sau:

2xemchuky

  • Số 2: Ta đặt bút giữa li 2 trên đừơng kẻ dọc, đưa lên nét cong rộng 1 đơn vị, cao ½ đơn vị đến khi chạm vào đường kẻ dọc đưa chéo sang sang trái đếm điểm giao nhau giữa đường kẻ đậm và đường kẻ dọc, viết nét ngang rộng 1 đơn vị rồi dừng bút.

Tiếp theo là số 3:

4xemchuky

  • Số 3: Khi viết số 3 ta đặt bút tại điểm giao nhau giữa đường kẻ 2 và đường kẻ dọc, viết nét ngang trên đường kẻ 2 rộng 1 đơn vị . Kéo nét xiên trái cao ¾ đơn vị , rộng ¾ đơn vị . Viết nét ngang trên đường kẻ 2  rộng 1 đơn vị . Kéo nét xiên trái cao ¾ đơn vị, rộng ¾ đơn vị. Viết nét cong rộng 1 đơn vị cao 1,25 đơn vị.

Số 4 thì có vẻ dễ viết hơn đấy nhé!

4xemchuky

  • Số 4 : Đặt bút tại điểm giao nhau giữa dòng kẻ 2 và dòng kẻ dọc , sau đó viết nét xiên sang trái  rộng 1 cao 1,5 đơn vị, rồi viết nét ngang giữa li 1 rộng hơn 1 li. Lia bút lên đường kẻ dọc giữa li 2 viết nét xổ theo đường kẻ dọc , dừng bút tại đường kẻ đậm.

Cuối cùng mình sẽ viết số 5:

5xemchuky

  • Số 5: Các bạn đặt bút giao nhau giữa đường kẻ 2 và đường kẻ dọc. Viết nét xổ theo đường kẻ dọc cao 1 đơn vị. Viết nét cong rộng 1 đơn vị cao 1,25 đơn vị. Lia bút lên trùng với điểm đặt bút của nét 1 viết nét ngang sang trái rộng 1 đơn vị.
Cùng chủ đề
Chia sẻ:
Bài viết liên quan
Bài viết mới