Hướng dẫn viết chữ đẹp - Phần 13

27/04/2018 0 Bình luận xemchuky.com
Hướng dẫn viết chữ đẹp cơ bản
xemchuky

Ở bài học trước mình đã giới thiệu cho các bạn về nhóm các chữ cái V v W w X x. Vậy nhóm ch cái hôm nay mình giới thiệu cho các bạn là Y y Z z. Nào mình cùng bắt đầu thc hiện nhé!

 

Nhóm chữ đầu tiên chúng ta học hôm nay đó là chữ cái Y  hoa và chữ cái y thường:

Cách viết chữ Y  hoa:

yxemchuky

  • Ta đặt bút trên đường kẻ 2 , viết một nét cong tròn cao 1 đơn vị, rộng 1 đơn vị  sau đó xổ thẳng đến đường đậm rồi móc lên rộng 1 đơn vị đưa thẳng bút đến vị trí cao 2,5 đơn vị trùng vào đường kẻ dọc rồi xổ thẳng đường kẻ đậm và viết nét khuyết ngược kéo dài xuống đường kẻ 2,5 đơn vị (dưới) rồi dừng bút ở ½ đơn vị chữ.

Cách viết chữ y thường:

yxemchuky

  • Điểm đặt bút giữa đơn vị chữ đưa một nét xiên rộng ¼ đơn vị chữ đến đường kẻ 1 kéo xuống đến dòng kẻ đậm lượn cong tạo nét móc kéo dài lên đường kẻ 1 viết tiếp nét khuyết dưới, dừng bút giữa li 1.
  • Chữ y có độ cao 2,5 đơn vị, độ rộng (không kể nét xiên) là ¾ đơn vị.

Nhóm tiếp theo đó là chữ cái Z in và chữ cái z thường:

Cách viết chữ Z  in:

  • Ta đặt bút tại giao giữa đường kẻ 2 và đường kẻ dọc, viết nét ngang trên đường kẻ 2 rộng 2 đơn vị. Kéo nét xiên trái cao 2,5 đơn vị đến khi chạm vào đường kẻ dọc đưa chéo sang trái đến điểm giao nhau giữa đường kẻ đậm và đường kẻ dọc, viết nét ngang rộng 2 đơn vị rồi dừng bút.

Cách viết chữ z thường:

  • Đặt bút tại kẻ dọc, viết nét ngang trên đường kẻ 1 rộng 1 đơn vị. Kéo nét xiên trái 1 đơn vị đến khi chạm vào đường kẻ dọc đưa chéo sang trái đến điểm giao nhau giữa đường kẻ đậm và đường kẻ dọc, viết nét ngang rộng 1 đơn vị rồi dừng bút.
Cùng chủ đề
Chia sẻ:
Bài viết liên quan
Bài viết mới