Phân tích chữ ký JUSTIN TRUDEAU

16/04/2018 0 Bình luận xemchuky.com
Phân tích chữ ký JUSTIN TRUDEAU

Phân tích nét đặc biệt và ý nghĩa chữ ký

- Đây là một chữ ký kiểu dạng giáo viên ngược. Bao gồm 3 phần trong đó có hai phần là lặp lại của nhau. Nên đây là một người có phong cách luân lý đạo đức theo trường phái tự do.

- Nét đầu là một nét cong dưới rộng thể hiện tư tưởng và cách thực hiện có sự sai biệt đáng kể. Nhưng làm từ nhỏ thành lớn và được sự ủng hộ của nhiều tầng lớp.

- Nét ở trung tâm được tạo từ nút thắt đều và vòng tròn thể hiện người tinh tế linh hoạt trong giao thiệp.

Phân tích chữ ký JUSTIN TRUDEAU

 

Chia sẻ:
Bài viết mới