Phân tích chữ ký ADOLF HITLER

Phân tích chữ ký ADOLF HITLER

16/04/2018 0 Bình luận xemchuky.com

 

Nét đặc biệt và ý nghĩa:

- Nét f ngang thể hiện tính cách nói là làm.

- Nét phẩy ở giữa f ngang thể hiện có nhiều người yêu thích tổng quát cái hành động nói là làm.

- Nét lượn xuống thể hiện có nhiều kịch bản, kể chuyện dẫn dắt tài tình.

- Nét đầu của chữ f to đầy dặn thể hiện tính cách quyết liệt nhanh chóng, làm việc có tính cẩn trọng cao.

- Nét sau của chữ f đè lên nét lượn xuống chính là nét số 3 ở mức độ cao nhất tự gây ra tai họa cho bản thân và rất nhiều người khác.

Chia sẻ:

Bài viết mới

1
Bạn cần hỗ trợ?