Phân tích chữ ký Adolf Hitler

16/04/2018 0 Bình luận xemchuky.com
Phân tích chữ ký Adolf Hitler

Phân tích nét đặc biệt và ý nghĩa chữ ký

- Nét f ngang thể hiện tính cách nói là làm.

- Nét phẩy ở giữa f ngang thể hiện có nhiều người yêu thích tổng quát cái hành động nói là làm.

- Nét lượn xuống thể hiện có nhiều kịch bản, kể chuyện dẫn dắt tài tình.

- Nét đầu của chữ f to đầy dặn thể hiện tính cách quyết liệt nhanh chóng, làm việc có tính cẩn trọng cao.

- Nét sau của chữ f đè lên nét lượn xuống chính là nét số 3 ở mức độ cao nhất tự gây ra tai họa cho bản thân và rất nhiều người khác.

Phân tích chữ ký Adolf Hitler

 

Chia sẻ:
Bài viết mới