Số dư tài khoản: 0 point
User: Ẩn danh (chưa được kiểm chứng)
Tên chữ ký: hiep

Kết quả phân tích chữ ký của bạn theo 42 ấn ký:

  • Chữ ký này có 6 nét. báo hiệu thuộc loại Khéo léo, Vận Bán cát.
    Ý nghĩa: Số nét chữ ký này thường của người khéo léo, đa tài đa nghệ. Nhưng lại không có một kế hoạch chiến lược cụ thể nên hay sa lầy vào chi tiết khiến mất tính thời sự. Dễ tin nhầm người xấu. Chữ ký này làm về chế biến, nấu ăn đều rất thuận.
    Cách giải: Khi chậm thì sắt thép sẽ cắt đứt đá, khi nhanh thì sắt thép lại bị đá cắt đứt