Số dư tài khoản: 0 point
User: Ẩn danh (chưa được kiểm chứng)
Tên chữ ký: Phuong

Kết quả phân tích chữ ký của bạn theo 42 ấn ký:

  • Chữ ký này có 1 nét. báo hiệu thuộc loại Trì trệ, Vận Hung.
    Ý nghĩa: Số nét chữ ký này có tư duy làm việc trì trệ, chỉ chờ người khác sai bảo dẫn dắt, hay muốn người khác làm còn mình hưởng. Ỉ lại vào người khác nên cuộc sống thiếu hụt trì trệ, lúc thành lúc bại bất nhất. Tuy nhiên đời sống gia đình lại rất tốt đẹp. Vật chất thì lúc dư dả lúc thiếu thốn.
    Cách giải: Tham vọng quá lớn, muốn đạt tới mục tiêu ngoài tầm với của thực lực. Tiến quá nhanh mà không củng cố vững nền tảng.