Số dư tài khoản: 0 point
User: Ẩn danh (chưa được kiểm chứng)
Tên chữ ký: Tham

Kết quả phân tích chữ ký của bạn theo 42 ấn ký:

  • Chữ ký này có 9 nét. báo hiệu thuộc loại Trầm ổn, Vận Cát.
    Ý nghĩa: Số nét chữ ký này của người trầm ổn, cả đời hưởng phúc, mưu cầu sự việc trong tầm tay, làm việc thành tựu từng phần từng bước. Cuộc sống cứ ngày một tốt đẹp sáng sủa dần lên. Rất thích hợp những ngành như quản lý, hay công việc cụ thể như sản xuất, lắp ráp, công nhân, bán hàng, nhân viên phục vụ
    Cách giải: Việc thuận là ở cơ cấu, việc thất bại cũng vì không nhọc tâm gắng sức. Muốn múc nước dĩ nhiên phải có gầu nước tốt.