Số dư tài khoản: 0 point
User: Ẩn danh (chưa được kiểm chứng)
Tên chữ ký: Trân

Kết quả phân tích chữ ký của bạn theo 42 ấn ký:

  • Chữ ký này có 5 nét. báo hiệu thuộc loại Bạc nhược, Vận Hung.
    Ý nghĩa: Người sử dụng số nét chữ ký này thường có ý chí yếu hèn, bạc nhược. Hay mong đợi sự hỗ trợ từ bên ngoài. Làm gì cũng chỉ là tạm bợ không có kết quả khả thi. Đời sống vật chất lẫn tinh thần đều yếu kém.
    Cách giải: Tâm trí khi không biết đâu là đầu đâu là đuôi, không biết mạnh yếu, không biết địch ta đấy chính là bạc nhược.