Số dư tài khoản: 0 point
User: Ẩn danh (chưa được kiểm chứng)
Tên chữ ký: Tuyền

Kết quả phân tích chữ ký của bạn theo 42 ấn ký:

  • Chữ ký này có 11 nét. báo hiệu thuộc loại Xa xứ, Vận Hung.
    Ý nghĩa: Số nét chữ ký này phúc họa lẫn lộn lại có tính mải chơi nên thành bại không thể phân định. Thường phải xa xứ xa quê hưởng bản quản làm ăn thì cuộc sống thuận. Tình cảm gia đình không mấy êm ấm.
    Cách giải: Muốn người đồng tâm trí hướng thì phải có phương hướng cụ thể.