Số dư tài khoản: 0 point
User: Ẩn danh (chưa được kiểm chứng)
Tên chữ ký: Đông Phương

Kết quả phân tích chữ ký của bạn theo Chữ ký tính cách:

  • Hiển thị cách cục chữ ký : Trong cuộc sống và công việc bạn thường có lối phương pháp theo hướng Thiên hướng nhiều về mặt kĩ thuật, am hiểu và thích thú với những vấn đề trừu tượng, phức tạp.

  • Hiển thị của phần Ngũ phương chữ ký : Khi bạn chọn chữ ký này làm biểu tượng cá nhân của mình thì tư duy và suy nghĩ của bạn sẽ dần dần trở thành Tính cách kiên nhẫn, hăng hái làm việc, quan tâm đến vật chất và các tiện ích thực tế. Hay bị dằn vặt đối chọi giữa các tư tưởng.

  • Ngoài những yếu tố tính cách ở phía trên bạn còn có những tâm lý với các trạng thái đặc biệt như sau: