Số dư tài khoản: 0 point
User: Ẩn danh (chưa được kiểm chứng)
Tên chữ ký: pow

Kết quả phân tích chữ ký của bạn theo 42 ấn ký:

  • Chữ ký này có 7 nét. báo hiệu thuộc loại Mưu mô, Vận Bán hung.
    Ý nghĩa: Số nét chữ ký này thường nhiều mưu mô thủ đoạn, dễ dẫn tới cướp đoạt, tranh dành quyền lợi của người khác thu lợi về mình. Nhưng thành công đến một mức độ nào đó thì lại bị người khác phá hoại dẫn tới tan nát sự nghiệp. Nhưng đời sống gia đình lại rất viên mãn.
    Cách giải: Mục tiêu nhỏ bé môi trường tác dụng càng nhỏ bé, quy mô tác dụng các lớn thì tiềm năng càng rộng.