Số dư tài khoản: 0 point
User: Ẩn danh (chưa được kiểm chứng)
Tên chữ ký: Hoàng Quốc Việt

Kết quả phân tích chữ ký của bạn theo Chữ ký tính cách:

  • Hiển thị cách cục chữ ký : Trong cuộc sống và công việc bạn thường có lối phương pháp theo hướng Tính cách độc lập, ít lắng nghe, ít chia sẻ với mọi người. Thích quản trị mọi công việc trong tầm tay. Tự ái cao.

  • Hiển thị của phần Ngũ phương chữ ký : Khi bạn chọn chữ ký này làm biểu tượng cá nhân của mình thì tư duy và suy nghĩ của bạn sẽ dần dần trở thành Tính cách mẫu mực nghiêm trang, ăn nói có tổ chức, đời sống rất trật tự ngăn nắp. Dồi dào thể lực, ưa hoạt động. Người độ lượng nhưng lại rất ghét sự lười biếng, giả tạo.

  • Hiển thị nét đuôi chữ ký : Trong mắt người khác họ cảm thấy bạn là người có tính cách Khởi động. Làm việc lúc đầu đơn giản sau cứ lớn dần, phức tạp dần theo thời gian. Từ trình độ đến phương pháp làm việc. Nhưng có thể có những vấp ngã nặng nề to lớn.

  • Ngoài những yếu tố tính cách ở phía trên bạn còn có những tâm lý với các trạng thái đặc biệt như sau: