Số dư tài khoản: 0 point
User: Ẩn danh (chưa được kiểm chứng)
Tên chữ ký: Bảo

Kết quả phân tích chữ ký của bạn theo 42 ấn ký:

  • Chữ ký này có 2 nét. báo hiệu thuộc loại Thiên tai, Vận Đại hung.
    Ý nghĩa: Số nét chữ ký này tuy có học hành thông tuệ, có mưu trí, làm việc hợp tình hợp lý nhưng liên tục gặp thiên tai, rắc rối từ hoàn cảnh khác quan phá hoại. Phá hoại đến khi nào mất sạch tay trắng rồi mới từ đó gây dựng lại. Số phần này thường sống cô đơn, đời người nhiều sóng gió không ai hiểu mình.
    Cách giải: Quyết định quá vội vã mà không nhìn vào các yêu tố xung quanh, thiên thời, địa lợi, nhân hòa, thời gian.