Số dư tài khoản: 0 point
User: Ẩn danh (chưa được kiểm chứng)
Tên chữ ký: TRẦN TRUNG HIẾU

Kết quả phân tích chữ ký của bạn theo 42 ấn ký:

  • Chữ ký này có 7 nét. báo hiệu thuộc loại Mưu mô, Vận Bán hung.
    Ý nghĩa: Số nét chữ ký này thường nhiều mưu mô thủ đoạn, dễ dẫn tới cướp đoạt, tranh dành quyền lợi của người khác thu lợi về mình. Nhưng thành công đến một mức độ nào đó thì lại bị người khác phá hoại dẫn tới tan nát sự nghiệp. Nhưng đời sống gia đình lại rất viên mãn.
    Cách giải: Mục tiêu nhỏ bé môi trường tác dụng càng nhỏ bé, quy mô tác dụng các lớn thì tiềm năng càng rộng.
  • Thích phô trương, che trở người khác vượt ngoài khả năng của bản thân. Hay chém gió về thực lực và làm việc mà không có cơ sở hay chỗ dự vững trắc. Dẫn tới lúc đầu rất hay sau đó sai lầm.
  • Hay suy nghĩ không đầu không đuôi, thực hiện những giải pháp sai lầm vì hoàn cảnh thay đổi liên tục. Có khuynh hướng dựa dẫm mà không biết rằng bản thân không có lý do gì để dựa dẫm.
  • Làm việc nhiều mà thành quả ít, hay vì việc nhỏ mà đánh mất cái lớn.
  • Long đong lận đận vất vả. Có xu hướng phải quyết tâm nỗ lực nhiều, phải lao tâm khổ tứ mới đạt được thành quả.