Số dư tài khoản: 0 point
User: Ẩn danh (chưa được kiểm chứng)
Tên chữ ký: TRẦN TRUNG HIẾU

Kết quả phân tích chữ ký của bạn theo 42 ấn ký:

  • Chữ ký này có 9 nét. báo hiệu thuộc loại Trầm ổn, Vận Cát.
    Ý nghĩa: Số nét chữ ký này của người trầm ổn, cả đời hưởng phúc, mưu cầu sự việc trong tầm tay, làm việc thành tựu từng phần từng bước. Cuộc sống cứ ngày một tốt đẹp sáng sủa dần lên. Rất thích hợp những ngành như quản lý, hay công việc cụ thể như sản xuất, lắp ráp, công nhân, bán hàng, nhân viên phục vụ
    Cách giải: Việc thuận là ở cơ cấu, việc thất bại cũng vì không nhọc tâm gắng sức. Muốn múc nước dĩ nhiên phải có gầu nước tốt.
  • Thích phô trương, che trở người khác vượt ngoài khả năng của bản thân. Hay chém gió về thực lực và làm việc mà không có cơ sở hay chỗ dự vững trắc. Dẫn tới lúc đầu rất hay sau đó sai lầm.
  • Hay suy nghĩ không đầu không đuôi, thực hiện những giải pháp sai lầm vì hoàn cảnh thay đổi liên tục. Có khuynh hướng dựa dẫm mà không biết rằng bản thân không có lý do gì để dựa dẫm.
  • Tài bạc và tài sản thường gặp rui ro như hỏa hoạn hoặc thiệt hại bất khả khác, biến mất, hư hỏng lớn.
  • Long đong lận đận vất vả. Có xu hướng phải quyết tâm nỗ lực nhiều, phải lao tâm khổ tứ mới đạt được thành quả.
  • Tính cách hoạt bát, hay hành động khó hiểu không đúng vấn đề được đặt ra.