Số dư tài khoản: 0 point
User: Ẩn danh (chưa được kiểm chứng)
Tên chữ ký: Lợi

Kết quả phân tích chữ ký của bạn theo 42 ấn ký:

  • Chữ ký này có 14 nét. báo hiệu thuộc loại Khó chịu, Vận Đại cát.
    Ý nghĩa: Số nét chữ ký này của người rất khó tính đến mức khó chịu. Thường hay vạch ra những đường hướng giải pháp tự bắt ép bản thân phải làm được đạt được nó. Nên dần dần có một khả năng gì đó chỉ mình có nên được yêu thích. Có một thái độ thân thiện và giao thiệp cộng đồng lớn dẫn tới có nhiều may mắn đạt được thành tựu một cách bất ngờ do bên ngoài giúp đỡ hỗ trợ. Số nét chữ ký hay được người mến mộ dựa trên tài năng.
    Cách giải: Muốn cho mọi sự yên bình cần phải có gia quyến hòa thuận.