Số dư tài khoản: 0 point
User: Ẩn danh (chưa được kiểm chứng)
Tên chữ ký: kỳanh

Kết quả phân tích chữ ký của bạn theo Chữ ký tính cách:

  • Hiển thị của phần Ngũ phương chữ ký : Khi bạn chọn chữ ký này làm biểu tượng cá nhân của mình thì tư duy và suy nghĩ của bạn sẽ dần dần trở thành Tính cách kiên nhẫn, hăng hái làm việc, quan tâm đến vật chất và các tiện ích thực tế. Hay bị dằn vặt đối chọi giữa các tư tưởng.

  • Hiển thị nét đuôi chữ ký : Trong mắt người khác họ cảm thấy bạn là người có tính cách Tinh tế. Người tỉ mỉ, tinh tế trong giao tiếp và cuộc sống. Tâm tư tình cảm nhiều rối loạn.

  • Ngoài những yếu tố tính cách ở phía trên bạn còn có những tâm lý với các trạng thái đặc biệt như sau: