Số dư tài khoản: 0 point
User: Ẩn danh (chưa được kiểm chứng)
Tên chữ ký: TRẦN THỊ HẰNG

Kết quả phân tích chữ ký của bạn theo Chữ ký tính cách:

  • Hiển thị cách cục chữ ký : Trong cuộc sống và công việc bạn thường có lối phương pháp theo hướng Thành tựu bộc phát bất ngờ ngay từ thời thanh niên, hay có những ý tưởng bứt phá bất ngờ. Khởi đầu công việc đều rất thuận.

  • Hiển thị của phần Ngũ phương chữ ký : Khi bạn chọn chữ ký này làm biểu tượng cá nhân của mình thì tư duy và suy nghĩ của bạn sẽ dần dần trở thành Tính cách mẫu mực nghiêm trang, ăn nói có tổ chức, đời sống rất trật tự ngăn nắp. Dồi dào thể lực, ưa hoạt động. Người độ lượng nhưng lại rất ghét sự lười biếng, giả tạo.

  • Hiển thị nét đuôi chữ ký : Trong mắt người khác họ cảm thấy bạn là người có tính cách Máy móc. Có lối tư duy mạch lạc rõ ràng, nhưng trần trụi thô bạo với hoàn cảnh.

  • Ngoài những yếu tố tính cách ở phía trên bạn còn có những tâm lý với các trạng thái đặc biệt như sau: