Số dư tài khoản: 0 point
User: Ẩn danh (chưa được kiểm chứng)
Tên chữ ký: Hậu

Kết quả phân tích chữ ký của bạn theo 42 ấn ký:

  • Chữ ký này có 10 nét. báo hiệu thuộc loại Lập thân, Vận Đại cát.
    Ý nghĩa: Số nét chữ ký này không ngại gian khổ, luôn tiến lên, cả đời không chùn bước trong mọi hoàn cảnh. Hơi cực đoan, nhưng lại đạt được thành tựu lớn lao. Vì từ thành tựu ban đầu đó lại tiếp tục phát triển lên. Có số đi buôn bán, thương nghiệp, mậu dịch thuận lợi. Nhưng đời sống luôn hay phải lo nghĩ.
    Cách giải: Muốn có thanh danh thì phải có tài năng, muốn có đức độ thì phải trọng nhân nghĩa, muốn có sản nghiệp cơ đồ thì phải chăm nom phát triển.
  • Hay tiết kiệm và tích trữ quá mức dẫn tới việc thiếu hụt đủ thứ làm hệ thống không thể tự chạy và hoạt động ổn thỏa. Khiến tiết kiệm lại thành lãng phí. Phải làm đi làm lại nhiều mới đạt.