Số dư tài khoản: 0 point
User: Ẩn danh (chưa được kiểm chứng)
Tên chữ ký: Thư

Kết quả phân tích chữ ký của bạn theo Chữ ký tính cách:

  • Hiển thị cách cục chữ ký : Trong cuộc sống và công việc bạn thường có lối phương pháp theo hướng Có hai cuộc sống khác biệt với nhau, đời sống gia đình và sự nghiệp luôn luôn đi ngược lại nhau.

  • Hiển thị của phần Ngũ phương chữ ký : Khi bạn chọn chữ ký này làm biểu tượng cá nhân của mình thì tư duy và suy nghĩ của bạn sẽ dần dần trở thành Tính cách kiên nhẫn, hăng hái làm việc, quan tâm đến vật chất và các tiện ích thực tế. Hay bị dằn vặt đối chọi giữa các tư tưởng.

  • Hiển thị nét đuôi chữ ký : Trong mắt người khác họ cảm thấy bạn là người có tính cách Hâm mộ. Có tâm hồn bay bổng nghệ thuật, có tâm lý tính cách phiêu phiêu. Đời sống tâm tư tình cảm hay chuyển đổi. Có cuộc sống vật chất dư dả. Việc tạo dựng đời sống tài sản không mấy khó khăn. Thường khó thay đổi nghề nghiệp.

  • Ngoài những yếu tố tính cách ở phía trên bạn còn có những tâm lý với các trạng thái đặc biệt như sau: