Số dư tài khoản: 0 point
User: Ẩn danh (chưa được kiểm chứng)
Tên chữ ký: Thành

Kết quả phân tích chữ ký của bạn theo Chữ ký tính cách:

  • Được sự suôn sẻ do nhiều người nhìn nhận đánh giá tốt về bản thân với những lời khen. Dễ được mọi người giúp đỡ.