Hồ Anh Thái

04/06/2018 xemchuky.com
ÔNG SINH NGÀY 18-11-1960. Ông quê gốc ở xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Ông sinh ra trong một dòng họ có những nhân vật lừng danh là nứ sĩ Hồ Xuân Hương, nhà thơ Tú Mỡ, về võ là Hồ Thơm, tưc Quang Trung-Nguyễn Huệ vốn là dòng họ Hồ từ Quỳnh Đôi, Quỳnh Lưu vào Bình Định.

Hồ Anh Thái và đường văn chương khá sớm. năm 17 tuổi ông đã có chuyện ngắn đầu tẩy măt bạn đọc, 1978. Ông là chử tich hội nhà văn Hà Nội, ủy viên BCH hội nhà văn Việt Nam ( 2006_ 2010). Ông đã xuất bản hơn 20 truyện ngắn và tiểu thuyết, hầu hết đã dịch và in ở Ấn Độ, Mỹ, Pháp, Nga, Anh, Thái Lan… ông là tiến sĩ văn hóa phương đông, cử nhân quan hệ quốc tế, giảng viên thỉnh giảng một số đaiụ học ở Mỹ. hiện ông làm việc tại bô ngoại giao Hà Nội.

xemchuky

Ông được nhiều giải thưởng về văn học nghệ thuật của báo văn nghệ, của hội nhà văn Việt Nam, hội liên hiệp văn học nghệ thuật Việt Nam và là ổng liên đoàn lao động Việt Nam.

Chia sẻ:
Chữ ký liên quan
Chữ ký mới nhất