Hằng Phương

04/06/2018 xemchuky.com
Bà có tên là Lê Hằng Phương, sinh năm 1908, người làng bảo an, huyện điện bàn, tỉnh quảng nam, con một nà nho yêu nước. Bà là vợ của nhà nghiên cứu văn học Vũ Ngọc Phan, mẹ của nữ họa sĩ giáng hương, nhà thơ Vũ Tuyên Hoàng.

Bà có tên là Lê Hằng Phương, sinh năm 1908, người làng bảo an, huyện điện bàn, tỉnh quảng nam, con một nà nho yêu nước. Bà là vợ của nhà nghiên cứu văn học Vũ Ngọc Phan, mẹ của nữ họa sĩ giáng hương, nhà thơ Vũ Tuyên Hoàng.

xemchuky

Bà là một trong số rất ít nữ thi sĩ nhue Vân Đài, Anh Thơ, Mộng Tuyết, hoạt động trong phong trào thơ mới (1932-1945). Lúc bấy giờ bà đã có thơ in trên các báo phụ nữ tân văn, ngày nay, đàn bà, tri tân… Bà đã hoạt động tích cực trong hội truyền bá chữ quốc ngữ.

Trong kháng chiến trống pháp, bà cùng chồng tham gia kháng chiến. Sau 1954 bà về Hà Nội và công tác ở báo Văn nghệ và hội nhà văn Việt Nam.

Hằng Phương mất ngày 2-2-1983 tại Hà Nội.

Chia sẻ:
Chữ ký liên quan
Chữ ký mới nhất