Diệp Minh Tuyền

04/06/2018 xemchuky.com
Ông sinh ngày 18-8-1941. Quê gốc, thành phố Mĩ Tho, tỉnh Tiền Giang. Ông sinh trưởng trong một gia đình hiếu học và giàu truyền thống cách mạng.

hồi nhỏ Diệp Minh Tuyền theo gia đình ra vùng kháng chiến ở vùng tháp mười. năm 1954, ông tập kết ra bắc, học phổ thông ở trường học sinh miền nam. Sau đó ông vào học khoa ngữ văn trường đại học tổng hợp Hà Nội. năm 1965, tốt nghiệp đại học ông về công tác ở tổ lý luận phê bình viện văn học, chuyên về văn học miền nam. Năm 1968 ông vào công tác tại chiến trường miền nam, ở hội văn nghệ giải phóng.

xemchuky

Sau ngày giải phóng miền nam ông công tác ở hội văn học nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh. Diệp Minh Tuyền không chỉ sáng tác thơ văn, mà còn sáng tác nhạc và viết lý luận phê bình. Ông có nhiều bản nhạc được giới trẻ và chiến sĩ yêu thích. Ông từng là phó tổng thư ký hôi âm nhạc thành phố Hồ Chí Minh.

 Ông mất năm 1997 tại thành phố Hồ Chí Minh.

Chia sẻ:
Chữ ký liên quan
Chữ ký mới nhất