Chu Văn

04/06/2018 xemchuky.com

Ông có tên thật là Nguyễn Văn Chử, sinh ngày 22-12-1922, trong một gia đình trung nông ở xã Trực Nội, Thái Ninh nay là xã Đông Quang, Đông Hưng, Thái Bình. Bố là thầy đồ nho, 12 tuổi, bố mất, ông phải thôi học, về làm ruộng. trước cách mạng tang 8, tham gia thanh niên cứu quốc rồi sau đó làm cán bộ tuyên truyền. năm 1950, phụ trách tòa soạn báo cứu quốc liên khi III, rồi trưởng ty văn hóa tỉnh Nam Định, chủ tịch hội văn nghệ Hà Nam Ninh.

xemchuky

Chu Văn bước vào con đường sáng tác bằng thơ ca. ông thực sự bộc lộ khả năng của mình bằng bộ tiểu  thuyết bão biển. ông có vốn sống phong phú về nông thôn đòng bằng Băc Bộ và có khả năng dựng lại số phận nhân vật mà ông đã găp. Lúc sinh thời thi8 sĩ Nguyễn Bính, một nhà thơ khó tính, có lần đã viết về hu Văn: “ đó là một kẻ sĩ, một cây bút có bản lĩnh”.

Ông mât năm 1994 tại Hà Nội.

Chia sẻ:
Chữ ký liên quan
Chữ ký mới nhất