Chim Trắng

19/04/2018 xemchuky.com
Ông có tên khai sinh là Hồ Văn Ba, sn 19-5-1938, tại xã Nam Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

Mồ côi cha từ nhỏ 7 tuổi ông đ học trường làng. Năm 12 tuổi ông lên chợ lớn theo học trường tiểu học cây võ. Vì gia đình túng thiếu, năm 1952 ông về học ở Nguyễn Đình Chiểu, Mỹ Tho. Tại đây ông tham gia phong trào bảo vệ hòa bình.

Năm 1956, trong cuộc bầu cử đầu tiên của chế dộ Ngô Đình Diệm, ông đã bị phòng nhì ty bắt vào tù vì gây tieengsnoor lớn trước phòng bỏ phiếu. vượt chốn khỏi trại giam, ông lên sài gòn thay đổi họ tên, móc nối với cơ sở cách mạng đẻ hoạt động lại, đồng thời theo học trường petrus Ký rồi nhiểu truongwftuw thục rồi ôn đậu tú tài toàn phần ban pháp văn năm 1959.

chim trang

Năm 1961 ra tù ông làm phó trưởng tiểu ban văn nghệ tỉnh Bến Tre, ủy viên ban phụ trách ngành văn thuộc tiểu ban văn nghệ miền Nam. Sau giải phóng ông là cán bộ sáng tác. Từ 1-1978, làm việc ở báo văn nghệ thành phố Hồ Chí Minh với các chức vụ: trưởng ban thơ, ủy viên ban biên tập, phó tổng biên tập. ông tham gia BCH hội nhà văn thành phố Hồ Chí Minh với nhiệm vụ ủy viên khóa I và ủy viên ban thư ký khóa II và  tổng biên tập tuần báo văn nghệ thành phố Hồ Chí Minh.

Ông bắt đầu sáng tác ngay trong thời gian đi học ở Sài Gòn và đã có thơ đăng trên báo tiến dân, nhân loại những năm 1959-1961.

Thơ Chim Trắng thiên hướng ca ngợi những gì bình thường, bé nhỏ nhưng không phải là cái bình thường nhợt nhạt. thơ ông kết hợp với cái riêng của địa phương và cái chung của cả nước.

Ông được nhận nhiều giải thưởng văn học và là một trong những nhà văn được tặng thưởng 30 năm văn học của UBND thành phố Hồ Chí Minh.

 

Chia sẻ:
Chữ ký liên quan
Chữ ký mới nhất