Xem chữ ký Tính cách

Nhập tên cho chữ ký của bạn

Sử dụng dịch vụ xem chữ ký không chỉ giúp bạn loại bỏ khâu thực hiện chi tiết mà còn giúp bạn nhận được kết quả chính xác, đầy đủ hơn. Tìm hiểu chi tiết tại đây

 

xem chu ky tính cách

 

Xem chữ ký Tính cách

Chữ ký thể hiện tính cách như thế nào?

Chữ viết nói chung và chữ ký nói riêng biểu hiện suy nghĩ, hành động và cả hành vi của một người. Chữ ký được hình thành dựa trên tính cách của một người và khiến họ trở nên khác biệt so với những người khác.

Việc phân tích tính cách theo chữ ký dựa vào 3 yếu tố chính của chữ ký:

- Hiển thị cách cục chữ ký

- Hiển thị của phần Ngũ phương chữ ký

- Hiển thị nét đuôi chữ ký

Hướng dẫn cách xem chữ ký tính cách

Bước 1: Nhập tên muốn tạo chữ ký

Sau khi đã lựa chọn phương pháp xem chữ ký tính cách, bạn nhập tên muốn tạo chữ ký vào ô trống như hình dưới đây:

xem chữ ký tính cách bước 1

 

Bước 2: Tạo chữ ký mẫu

Bạn sẽ nhập chữ ký của mình vào ô trống. Từ bước này bạn sẽ có 2 lựa chọn:

1. Tự chọn (miễn phí): Cho phép bạn tự nhập chữ ký của mình và hệ thống sẽ phân tích chi tiết chữ ký, các nét tốt, nét xấu và đưa ra kết quả về con người, tính cách, tương lai của bạn hoàn toàn nhanh chóng và miễn phí.

2. Dịch vụ (có phí): Bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của Xem Chữ Ký phân tích đầy đủ, chi tiết chữ ký của bạn, từ đó đưa ra kết luận về tính cách, điểm mạnh, điểm yếu.

 

xem chữ ký tính cách bước 2

 

Bước 3: Chọn cách cục chữ ký

xem chữ ký tính cách bước 3

Bước 4: Chọn ngũ phương chữ ký

xem chữ ký tính cách bước 4

Bước 5: Chọn nét ký

xem chữ ký tính cách bước 5

Bước 6: Chọn nét đuôi chữ ký

xem chữ ký tính cách bước 6

 

Bước 7: Đọc kết quả phân tích tính cách theo chữ ký 

xem chữ ký tính cách bước 7