Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng

Nếu bạn truy cập, sử dụng dịch vụ tại web hay bất kỳ ứng dụng nào tại XemChuKy.com nghĩa là bạn đã đồng ý với các quy định và điều khoản sử dụng của chúng tôi. Những nội dung này sẽ được cập nhật và sửa đổi thường xuyên mà không phải thông báo trước về chúng.

Nếu bạn không muốn đồng ý, chấp thuận với bất kỳ điều khoản nào của chúng tôi, bạn không có quyền truy cập, sử dụng bất cứ thông tin, dịch vụ nào được cung cấp.

Phần 1: Mô tả và nguyên tắc chung

Phần 2: Hủy và ngưng dịch vụ

Phần 3: Bản quyền

Phần 4: Sử dụng website và dịch vụ

Phần 5: Các website liên kết

Phần 6: Từ chối dịch vụ

Phần 7: Chính sách bảo mật thông tin

Phần 8: Chính sách mua bán

Phần 9: Hướng dẫn giao dịch

Phần 10: Phản hồi, liên hệ

 

  1. Mô tả và nguyên tắc chung

XemChuKy.com là web cung cấp dịch vụ có tên gọi là Xem Chữ Ký. “Xem” nghĩa là: coi, nhìn, xem xét, quan sát. “Chữ” nghĩa là: chữ viết, từ ngữ, chữ nghĩa. “Ký” nghĩa là: ký hiệu, ký tự, ký tên.

Xem Chữ Ký sẽ cung cấp cho bạn các thông tin về việc phân tích chữ ký, chữ viết cá nhân.

Xem Chữ Ký được quản lý và sở hữu bởi Ông Lê Thành Bắc (Gọi tắt là: XEMCHUKY). Những dịch vụ do XEMCHUKY cung cấp miễn phí đều có sự quảng cáo và bạn phải chấp nhận những quảng cáo đó nếu bạn muốn sử dụng nội dung trên web này, Quảng cáo và cho thuê lại quảng cáo là sự cần thiết đối với XEMCHUKY,là nguồn kinh phí để tiếp tục cung cấp các dịch vụ miễn phí trực tuyến khác.

Những thông tin hay lý giải bạn nhận được hoàn toàn không mang tính cách cố vấn chuyên môn về pháp lý, y khoa, kinh tế, thương mại, gia đình hoặc những lĩnh vực khác. Những giải đoán này nhằm mục đích tạo cơ hội để mọi người chiêm nghiệm về chủ đề mà họ hướng tới. Mọi trách nhiệm để kiểm nghiệm, chứng minh tính chính xác, đầy đủ, hiệu quả về bất cứ ý kiến, lời khuyên, dịch vụ, thông tin, chất lượng, sản phẩm nào được cung cấp qua Xem Chữ Ký hay XEMCHUKY là thuộc về bạn (người sử dụng).

Chúng không chịu trách nhiệm về bất cứ hình thức sử dụng nào khác. Khi bạn truy cập vào website/ ứng dụng này có nghĩa là bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về rủi ro, mạo hiểm về nội dung của website; cũng như bạn phải đủ tự chủ khi gặp bất cứ hoàn cảnh nào liên quan đến cuộc sống, tư tưởng, … có ảnh hưởng tới suy nghĩ và tâm lý của bạn. Điều này đồng nghĩa với việc bạn đã hiểu và chấp nhận cảnh báo trên trước khi đồng ý vào web này.

XEMCHUKY hay bất cứ nhân viên, đại diện nào của XEMCHUKY sẽ thể hiện hay ngụ ý về sự đảm bảo, bảo hành về bất cứ vật phẩm, dịch vụ, thông tin nào được cung cấp qua trang . Bạn phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự mạo hiểm hay rủi ro nào khi sử dụng nội dung của web Xem Chữ Ký và không được đổ lỗi cho bất cứ ai bao gồm Tác giả, Nhà cung cấp dịch vụ, IP, Domain (tên miền). Chúng tôi không chịu trách nhiệm vì bất cứ chi phí, tổn hại nào xảy ra với bạn (người sử dụng) hay bất cứ bên thứ ba nào một cách trực tiếp hay gián tiếp từ bất cứ giao dịch, truy cập, sử dụng qua mạng hay hình thức nào khác.

  1. Hủy và ngưng dịch vụ

Chúng tôi hoàn toàn có quyền huỷ, rút lại, kết thúc hoặc ngưng sự hoạt động của web này bao gồm nội dung và các dịch vụ vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước. Bạn đồng ý rằng Xem Chữ Ký không chịu trách nhiệm với bạn hay bất kỳ bên nào cho việc huỷ, rút, kết thúc hay ngưng cung cấp dịch vụ.

  1. Bản quyền

Tất cả nội dung trang web và ý kiến phê bình của quý khách đều là tài sản của chúng tôi. Nếu chúng tôi phát hiện bất kỳ thông tin giả mạo nào, chúng tôi sẽ khóa tài khoản của quý khách ngay lập tức hoặc áp dụng các biện pháp khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Mọi dịch vụ, thông tin được cung cấp tại Xem Chữ Ký là nhằm cho mục đích sử dụng cá nhân. Bạn không được quyền sao chép, sử dụng bất cứ tài nguyên, thông tin nào trên server này vì mục đích thương mại, bán lại, nhượng quyền, hay bằng bất cứ hình thức nào trích xuất thông tin trên máy chủ một cách có hệ thống để thu thập dữ liệu. Bất cứ ngoại lệ nào đều yêu cầu phải có xác nhận bằng văn bản của XEMCHUKY có hiệu lực tới khi thu hồi.

Mọi thông tin, dịch vụ bạn truy cập, tiếp nhận được từ Xem Chữ Ký không được phép đăng tải, công bố, chia sẻ lại tại bất cứ môi trường xuất bản nào. Người sử dụng chỉ được phép thỉnh thoảng (không phải thường xuyên) trích dẫn 1-2 câu từ nội dung, dịch vụ của Xem Chữ Ký vì mục đích cá nhân, phi thương mại.

“XEMCHUKY”, “XemChuKy” và các biểu tượng lô gô tương ứng là các sản phẩm sở hữu trí tuệ của Xem Chữ Ký.

  1. Sử dụng website và dịch vụ

Khi vào web của chúng tôi, người dùng tối thiểu phải 18 tuổi hoặc truy cập dưới sự giám sát của cha mẹ hay người giám hộ hợp pháp.

Quý khách phải đăng ký tài khoản với thông tin xác thực về bản thân và phải cập nhật nếu có bất kỳ thay đổi nào. Mỗi người truy cập phải có trách nhiệm với mật khẩu, tài khoản và hoạt động của mình trên web. Hơn nữa, quý khách phải thông báo cho chúng tôi biết khi tài khoản bị truy cập trái phép. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, dù trực tiếp hay gián tiếp, đối với những thiệt hại hoặc mất mát gây ra do quý khách không tuân thủ quy định.

Xem Chữ Ký hay XEMCHUKY không có nghĩa vụ giám sát bất cứ sự truyền tải nào được thực hiện qua trang web hay các hình thức khác. Tuy nhiên, bạn đồng ý là chúng tôi có quyền quản lý các dịch vụ mạng của chúng tôi và có thể sẽ cung cấp những thông tin cần thiết vì mục đích pháp lý, bảo vệ hoặc theo yêu cầu của chính quyền.

Xem Chữ Ký hay XEMCHUKY không đảm bảo rằng bất cứ thông tin, dịch vụ, hay tài nguyên nào truy cập qua trang web là an toàn, không có nhiễm vi rút, mã độc, hay bất cứ thành phần nguy hiểm nào khác.

Bạn đồng ý rằng bạn sử dụng web này, các nội dung và dịch vụ theo đúng quy trình pháp lý và không xâm phạm quyền, hoặc hạn chế và ngăn cản sự sử dụng và vận hành của web này, của các nội dung và dịch vụ trên web này với đối tác thứ ba. Các hạn chế và ngăn cản bao gồm nhưng không giới hạn là những hành động phi pháp có thể gây ra tổn hại đối với bất kỳ ai. Bạn phải chịu trách nhiệm và bồi thường các tổn hại cho XEMCHUKY. và các đối tác khác về bất kỳ khiếu nại gì phát sinh do việc sử dụng phạm pháp của bạn đối với nội dung và dịch vụ tại web này.

  1. Các website liên kết

Web này có một số đường link liên kết đến web của các đối tác thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về điều kiện hay nội dung của những web không nằm dưới quyền kiểm soát của Xem Chữ Ký và các bộ phận liên quan. Chúng tôi không đảm bảo rằng bất cứ đường link nào trên trang web là chính xác vào thời điểm bạn truy cập

Các liên kết chỉ là để tạo thuận lợi cho khách hàng và không có nghĩa là những liên kết đó có mối quan hệ với Xem Chữ Ký. Khi bạn truy cập vào những đường link liên kết trên web này, bạn chịu mạo hiểm hoàn toàn về việc sử dụng nội dung và dịch vụ đối với những web liên kết.

  1. Từ chối dịch vụ

Chúng tôi có quyền hủy, chấm dứt, cấm, chặn, từ chối dịch vụ, tài khoản trên Xem Chữ Ký mà không cần phải có lý do hay thông báo trước.

Là một điều kiện để sử dụng thông tin trên Xem Chữ Ký, Người sử dụng chấp thuận bảo đảm không có bất kỳ hành động nào cũng như yêu cầu, các thiệt hại, mất mát, trách nhiệm và phí tổn (bao gồm cả phí trả cho luật sư) xuất phát từ việc sử dụng thông tin của Người sử dụng, bao gồm không giới hạn bất kỳ yêu cầu nào cho rằng sự việc nếu đúng sẽ cấu thành sự vi phạm của Người sử dụng về những điều khoản và điều kiện này đối với Xem Chữ Ký và XEMCHUKY. Nếu người sử dụng không bằng lòng với bất kỳ thông tin nào trên hoặc với bất kỳ điều khoản và điều kiện sử dụng thông tin trên XEMCHUKY. Thì phương thức duy nhất Người sử dụng nên thực hiện là chấm dứt sử dụng thông tin trên web và ứng dụng Xem Chữ Ký .

  1. Chính sách bảo mật thông tin

Nếu Xem Chữ Ký yêu cầu bất cứ thông tin cá nhân nào của bạn, bạn sẽ được yêu cầu xác nhận việc cung cấp thông tin. Bằng cách cung cấp thông tin, bạn đồng ý rằng Xem Chữ Ký hay XEMCHUKY có quyền thu thập và lưu trữ những thông tin này.

Bạn cam kết rằng những nội dung, thông tin bạn cung cấp là hoàn toàn chính xác, không vi phạm luật pháp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam hay pháp luật nước sở tại. Nếu bất cứ thông tin nào bạn cung cấp chứa những nội dung phạm pháp, hay tiềm ẩn nội dung phạm pháp, chúng tôi có nghĩa vụ cung cấp những thông tin này với chính quyền.

Nếu bất cứ thông tin, hình ảnh nào bạn cung cấp chứa nội dung phạm pháp, không lành mạnh (khỏa thân, khiêu dâm, …) hay vì bất cứ lý do nào không phù hợp, tài khoản hay bất cứ quyền lợi nào của bạn tại Xem Chữ Ký có thể bị giới hạn, cấm hay ngăn chặn tạm thời hoặc vĩnh viễn. Nếu bạn cảm thấy bất cứ quyết định nào của chúng tôi là chưa công bằng, bạn có thể liên hệ giải trình qua địa chỉ thư điện tử.

Mọi thông tin và nội dung bạn cung cấp cho chúng tôi nghĩa là bạn đã trao cho chúng tôi, Xem Chữ Ký quyền không độc quyền, miễn phí bản quyền, vĩnh viễn, không thể thu hồi, và có thể cấp quyền trở lại để sử dụng, sản xuất, chỉnh sửa, thay đổi, đăng tải, thể hiện, dịch, và tạo tác phẩm phát sinh, phân phối trên toàn cầu bằng bất cứ phương tiện truyền thông nào. Bạn cho phép Xem Chữ Ký sử dụng tên của bạn khi sử dụng những thông tin hay nội dung bạn cung cấp. Bạn là người thể hiện và đảm bảo mọi nội dung về những thông tin đã cung cấp và sẽ chịu mọi trách nhiệm phát sinh từ những thông tin, nội dung bạn cung cấp. Xem Chữ Ký sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào về bất cứ nội dung hay thông tin bạn hay một bên thứ ba nào cung cấp.

Việc sử dụng cookies là để hỗ trợ sự hiệu quả trong quá trình sử dụng web. Nếu trình duyệt của bạn không cho phép hay hỗ trợ cookies của chúng tôi, chúng tôi không đảm bảo được tính bảo toàn hay bất cứ tổn hại nó có thể gây ra.

Quý khách không được sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Trang web cũng nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống. Cá nhân hay tổ chức vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết.

  1. Điều khoản mua bán

Khi quý khách đặt hàng tại Xem Chữ Ký, chúng tôi sẽ nhận được yêu cầu đặt hàng và gửi đến quý khách mã số đơn hàng. Tuy nhiên, yêu cầu đặt hàng cần thông qua một bước xác nhận đơn hàng, Xem Chữ Ký chỉ xác nhận đơn hàng nếu yêu cầu đặt hàng của quý khách thỏa mãn các tiêu chí thực hiện đơn hàng tại Xem Chữ Ký.

Để yêu cầu đặt hàng được xác nhận nhanh chóng, quý khách vui lòng cung cấp đúng và đầy đủ các thông tin liên quan đến việc giao nhận, hoặc các điều khoản và điều kiện của chương trình khuyến mãi (nếu có) mà quý khách tham gia.

Xem Chữ Ký cung cấp các hình thức thanh toán: tiền mặt, thẻ điện thoại, thẻ Thanh toán Quốc tế hoặc thẻ Thanh toán Nội địa.

Xem Chữ Ký có quyền từ chối các đơn hàng không thỏa mãn điều khoản và điều kiện tham gia các chương trình khuyến mãi mà không cần thông báo đến khách hàng. Vì vậy, xin quý khách vui lòng tham khảo kĩ Thể lệ của từng chương trình trước khi tham gia.

Xem Chữ Ký có quyền từ chối các đơn hàng sử dụng mã giảm giá không thỏa mãn điều khoản và điều kiện sử dụng mã giảm gía mà không cần thông báo trước. Mã giảm giá trong trường hợp này sẽ không được cấp lại. Ngoài ra, Xem Chữ Ký có quyền từ chối việc gia hạn mã đã hết hạn sử dụng, mã không được sử dụng hết giá trị hoặc các trường hợp đơn phương ngừng thược hiện đơn hàng phát sinh từ phía quý khách.

Chi phí giao hàng: đối với các đơn hàng trực tuyến, không có chi phí giao hàng phát sinh; đối với các đơn hàng văn bản in gửi chuyển phát bưu điện sẽ phát sinh cước phí tùy theo địa điểm giao hàng.

Xử lý đơn hàng: Các đơn hàng thường sẽ được xử lý sớm nhất khi có thể trong vòng 7 ngày sau khi được xác nhận. Trong trường hợp ngày nghỉ, nghỉ lễ, hoặc phát sinh công việc, thời gian xử lý và giao hàng có thể sẽ lâu hơn.

Giá cả: sản phẩm được niêm yết tại Xem Chữ Ký là giá bán cuối cùng đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng (VAT). Giá cả của sản phẩm có thể thay đổi tùy thời điểm và chương trình khuyến mãi kèm theo. Phí vận chuyển hoặc Phí thực hiện đơn hàng sẽ được áp dụng thêm nếu có, và sẽ được hiển thị rõ tại trang Thanh toán khi quý khách tiến hành đặt hàng

Thay đổi, hủy bỏ, hoàn trả: Khách hàng có trách nhiệm cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác khi tham gia giao dịch tại Xem Chữ Ký. Trong trường hợp đơn hàng sau khi đã hoàn tất quá trình xác nhận và thanh toán, khách hàng không thể thay đổi, hủy bỏ hay thoàn trả các sản phẩm và dịch vụ đã đặt của đơn hàng.

  1. Hướng dẫn giao dịch

Bước 1: Khách hàng đặt hàng, cung cấp đầy đủ thông tin, xác thực.

Bước 2: Khách hàng thanh toán trước sử dụng 1 hình thức thanh toán có sẵn.

Bước 3: XemChuKy.com kiểm tra, xác nhận đơn hàng, chuyển sản phẩm.

Bước 4: Khách hàng kiểm tra và nhận sản phẩm.

  1.  Phản hồi, liên hệ

Thứ 2 – Thứ 6

9 - 12 giờ & 14 – 17 giờ (GMT +7)

Điện thoại: 0981831863