Chọn xem chữ ký

  Hệ thống Xemchuky.com cung cấp nhiều tính năng để phân tích chữ ký Trong đó bao gồm :

  5 dịch vụ hoàn toàn miễn phí là :42 ấn ký, Chữ ký tính cách, Chữ ký ngũ cung, Chữ ký 8 tiêu chí, Chữ ký phong thủy. Do tương tác với AI nên bạn sẽ phải ký lên hệ thống rồi từ đó bạn tự sử dụng các công cụ trên xemchuky.com cung cấp để tự nhận diện các nét trên chữ ký của mình. Rồi sử dụng các nét tự nhận dạng đó chương trình AI sẽ tổng hợp và phân tích trả lời lại cho bạn các kết quả.

  6 dịch vụ trả phí là : Phân tích chữ ký cá nhân, Tạo chữ ký cá nhân, Tư vấn sửa chữ ký, Chọn chữ ký tốt, Tư vấn chữ ký đối tác, Phân tích chữ ký tình yêu. Do tương tác trực tiếp với các chuyên gia phân tích chữ ký nên bạn chỉ cần kỹ ra giấy rồi chụp ảnh chữ ký rồi gửi lên là có thể nhận được kết quả phân tích chữ ký.

* Lưu ý: Kết quả của chuyên gia và AI là ở trên hai thái cực khác nhau về tư duy. Một dạng dựa trên số liệu với các chỉ số phân tích của một lượng lớn chữ ký. Với một dạng dựa trên cảm nhận và kinh nghiệm để phân tích.

 

42ak

42 ấn ký cung cấp cho bạn cách nhìn nhận tổng quát về số nét chữ ký và những điều nên tránh.

b1

 

 

chữ ký tính cách

Chữ ký tính cách giúp bạn hiểu hơn về tính cách cá nhân và con người bạn.

b1

 

cknc

Chữ ký ngũ cung cung cấp thông tin đầy đủ về tính cách, sở trường, năng khiếu của bạn dựa trên chữ ký trong trạng thái vô thức.

b1

ck8tc

Chữ ký 8 tiêu chí lại hiển thị đầy đủ tất cả các yêu tố về cuộc sống và các nhu cầu bản thân của người ký.

b2

 

 

 

chukyphongthuy Chữ ký phong thủy, tài lộc.

b2

 

 

 

xemchukygif Phân tích chữ ký cá nhân là phần phân tích chữ ký của cá nhân để cho ra các kết quả trên các góc độ tài năng và tâm lý cá nhân. Với Tài năng và tâm lý cá nhân đó sẽ phân tích được thái độ trong công cuộc sống, năng khiếu trong nghề nghiệp nào.

b3

 

xemchukygif2 Tạo chữ ký cá nhân là phần dựa vào tên tuổi và các mục tiêu kế hoạch hiện tại và tương lai sắp tới của bạn để thiết lập lên một chữ ký phù hợp.

 

b3

 

xemchukygif3 Tư vấn sửa chữ ký là phần dựa vào chữ ký hiện tại có sẵn và mục tiêu định hướng trong tương lai để thay đổi.

Chọn chữ ký tốt là phần giúp bạn lựa chọn các nét ký tốt và loại bỏ những nét xấu trên chữ ký của bạn, để có cuộc sống với các kế hoạch phù hợp trong đời. Phần này bạn sẽ gửi lên vài chữ ký để chúng tôi phân tích ra các kết quả để bạn lựa chọn chữ ký.

b3

 

xemchukygif4 Tư vấn chữ ký đối tác là phần phân tích chữ ký đối tác này có đức tính và thái độ kinh doanh như thế nào. 

b3

 

 

xemchukygif5 Phân tích chữ ký tình yêu là phần phân tích chữ ký giữa hai cá nhân để có cái nhìn nhận tổng quát về khả năng tiến tới trong tình cảm, hay khi đã yêu đương lâu dài thì tình yêu giữa họ sẽ như thế nào? Những điều gì ngăn trở trong tình cảm đôi lứa này.

b3