Akira Phan | Xem chữ ký hiển sáng nhân tâm nắm vững vận mệnh

xemchuky
Lời bài hát

Những lúc em buồn anh đến bên cạnh muốn cho em

xemchuky
Lời bài hát

Tình mình nhiều phong ba 

xemchuky
Lời bài hát

Anh gặp em giữa trời đông buốt giá

xemchuky
Lời bài hát

Ngày quá khứ có làm tiếc nuối 

xemchuky
Lời bài hát

Bạn thân ơi duyên số sinh ra chúng mình