Phân tích chữ ký Tập Cận Bình

16/04/2018 0 Bình luận xemchuky.com
Phân tích chữ ký Tập Cận Bình

Nét đặc biệt và ý nghĩa:

- Chữ ký được viết trên lối phổn thể, chia chữ ký thành 3 phần đều đặn hoàn toàn khác nhau thể hiện một người có thể hoàn thiện thành công nhiều mục tiêu, nhiều lĩnh vực một cách xuất sắc.

- Phần đầu tiên từ trái sang phải bao gồm nút thắt dưới và nút thắt trái thể hiện từ thời niên thiếu đã có tư duy phân tích cùng với hiểu biết sâu rộng.

- Phần trung tâm gồm nét lượn xuống không hoàn toàn và nét cong lớn thể hiện tầm suy nghĩ rộng lớn thấu hiểu cả những vấn đề của người khác để dang tay ra giúp đỡ.

- Phần ngoài phía phải bao gồm nét sổ thẳng và những nét số 7 nối tiếp nhau liên tục thể hiện phương pháp làm việc số 1 xây dựng từ dưới lên trên theo một chu trình từ đầu đến cuối. Nên đã làm là thành và đã thành là thành rất lớn.

Phân tích chữ ký Tập Cận Bình

 

Chia sẻ:
Bài viết mới