Phân tích chữ ký KIM-JONG-UN

16/04/2018 0 Bình luận xemchuky.com
Phân tích chữ ký KIM-JONG-UN

Phân tích nét đặc biệt và ý nghĩa chữ ký

- Nét cong úp ở đầu thể hiện thời nhỏ phải trải qua nhiều gian nan, thử thách.

- Chữ ký gồm nhiều nét cao thấp khác nhau nhưng kết cấu chính là dài và trên một trục thẳng thể hiện có khả năng tư duy chiến lược dài hạn với sự phân tích chiến thuật rất chi tiết từng bước từng giai đoạn.

- Có hai nét như dấu ngã tại trung tâm và ngoài phía phải thể hiện tính cách cởi mở và khá hòa đồng.

- Nét cong dài và nét thẳng lên trên thể hiện người có lý tưởng mạnh mẽ, sống và làm việc theo lý tưởng đó.

Phân tích chữ ký KIM-JONG-UN

 

Chia sẻ:
Bài viết mới