Số dư tài khoản: 0 point
User: Ẩn danh (chưa được kiểm chứng)
Tên chữ ký: Hưng

Kết quả phân tích chữ ký của bạn theo Chữ ký tính cách:

  • Người sử dụng chữ ký này thường có xuất thân Tinh tế. Người tỉ mỉ, tinh tế trong giao tiếp và cuộc sống. Tâm tư tình cảm nhiều rối loạn.